Birleşmiş Milletler, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirisi ( 1994); Kadınlara fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar ve acı vermeyle sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı bulunan, cinsiyet temelli olarak oluşan herhangi bir eylemi kadına yönelik şiddet olarak tanımlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre; 3 kadından biri dövülüyor, 3 kadından biri cinsel istismara uğruyor, 4 kadından biri cinsel istismarcısından hamile kalıyor.

Birleşmiş Milletler, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirisi’ne göre kadına yönelik şiddet toplumsal ve aile içi olarak ayrılabilir.

Toplumsal olanlar; Tecavüz, çocuk istismarı, zorla cinsel ticaret, savaş ve tecavüz, gözaltında cinsel istismar ve toplumsal ayrımcılık girmektedir.

Aile içi olan; Fiziksel / cinsel / duygusal / ekonomik şiddet, “Namus” cinayeti, çocuk istismarı, evlilikte tecavüz girmektedir.

Avrupa Birliği(AB) Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından 2014 yılında 28 AB üyesi ülkede, 42.000 kadınla yüz yüze gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre;

 • Her üç kadından biri 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor
 • Kadınlara yönelik aile içi şiddetin sadece %14’ü resmi kayıtlara geçiyor
 • Şiddete maruz kaldığı ilişkisini bitiren kadınlar risk altında olmaya devam ediyor
 • Her beş kadından ikisi partneri tarafından psikolojik şiddet görüyor
 • 15 yaşından itibaren kadınların %18’inin ısrarlı takip mağduriyeti yaşıyor
 • Kadınların yaklaşık %12’si 15 yaşından önce yetişkin biri tarafından cinsel istismara maruz kalıyor
 • Partner şiddetine maruz kalan kadınların %42’si hamilelik döneminde de şiddet görüyor

Şiddeti; Psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet olarak ayırabiliriz

Psikolojik şiddet;

 • Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek, eve kapatmak,
 • Küçük düşürmek, lakap takmak
 • Kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, öfkesini çocuklardan çıkarmak
 • Çocuklarını göstermemekle tehdit etmek
 • Silah göstermek

Ekonomik Şiddet

Birini kontrol etmek ya da cezalandırmak amacıyla ekonomik olarak sınırlamak

 • Kadının para harcamasının kısıtlanması
 • Çalışmasına izin verilmemesi, zorla çalıştırılması
 • Ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından tek başına alınması
 • Kadının parasının elinden alınması, iş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olunması
 • Ortak para ile alınan malları kendi üzerine yapmak
 • Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerinin geliştirilmesinin engellenmesi
 • Ev ihtiyaçlarını karşılayacak maddi kaynaktan yoksun bırakılması, engelli kadını zorla dilendirme

Cinsel Şiddet

Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) tanımlamasına göre cinsel şiddet; mağdurun rızası olmadan, baskı kullanarak ya da rızasının aranmayacağı durumlarda (uyutucu – uyuşturucu ilaç etkisi altında, zihinsel engelli, çocuk olmak gibi) herhangi bir cinsel hareket, girişim, cinsel içerikli sözler ile kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal zarar görmesidir. Çocuk söz konusuysa rızadan bahsedilemez.

İlgili Videolar

Exclusive Content

Be Part Of Our Exclusive Community

Become a Patron

STORE

merch

20% Off All Merch