Erken boşalmanın tanımı;

Erken boşalmanın tanımı tam olarak tanımı yapılamamaktadır. İnatçı ve tekrarlayıcı biçimde çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşme öncesinde ya da birleşmeden hemen sonra ve kişinin kendisinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalmaya erken boşalma denmektedir.

Kullanılan tanımlamada ortak özellikler;

Azalmış intravajinal boşalma latens zamanı (IELT). Yani penis vajinaya girdikten sonra boşalmaya kadar geçen sürenin kısa olması. Erken boşalma olgularının %90’ında bu süre 1 dakika veya daha altındadır.

Boşalma refleksi üzerine kontrolün olmaması

Memnuniyetsizlik ve performans anksiyetesi, erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin büyük bir çoğunluğu cinsel ilişki öncesi erken boşalma kaygısı yaşar ve bunu kendilerine stres haline getirirler ve bazen de cinsel ilişkiden kaçınmaya neden olur.

Erken boşalmanın dereceleri;

Erken boşalma farklı derecelerde olabilir

Girişten önce boşalanlar

Girer girmez boşalanlar

Girişten birkaç dakika içinde kontrolsüz olarak boşalanlar

Girişten sonra süreye bakmaksızın kendi iradesi dışında boşalanlar

Hangi sürelerde boşalma erken boşalma sayılır;

Erken boşalmada sorun süreden daha çok denetimsiz boşalmadır. Kişinin boşalmayı denetim altına alamamasıdır. Erken boşalmayı, 1 dakika altında, 1-3 dakika içinde, 3-7 dakika içinde, 7 dakika üzerinde ama istemsiz boşalanlar olarak sınıflayabiliriz. Boşalma süresi olarak 7 dakika normal olarak kabul edilebilir. Ama burada kişinin ve eşinin isteği ve tatmin olması daha önemli bir ölçütdür.

Erken boşalmanın görülme sıklığı;

Erken boşalma erkekler arasında en sık rastlanan cinsel problemdir. Dünya üzerinde görülme sıklığı %20 ile %30 arasında değişim göstermektedir. Her 3 ya da 4 erkekten biri bu sorun ile karşı karşıyadır

Erken boşalmanın nedenleri;

Erken boşalma sorunu genellikle primerdir. Yani cinsel hayatın başından itibaren vardır, çok seyrek olarak başka bir sorundan sonra ortaya çıkar.

En önemli faktör kişinin boşalmasını kontrol etmeyi öğrenememiş olmasıdır.

Boşalma kontrolünün öğrenilmesini zorlaştıran etkenler; Aşırı heyecan, acelecilik, yakalanma endişesi, uygunsuz ortamlar olarak sayılabilir.

Cinsel ilişki deneyimin yetersiz olması da erken boşalmanın nedenleri arasındadır. Erkekler ergenlik çağlarından itibaren düzenli mastürbasyon ve cinsel ilişki ile genellikle kendiliğinden boşalma denetimini öğrenirler. Ama erkek mastürbasyon yapmıyorsa, düzenli bir cinsel yaşam olanağı yoksa çok seyrek cinsel ilişki kuruyorsa, bu cinsel ilişkiler zaman sınırı olan ve uygunsuz ortamlarda yapılan paralı cinsel ilişkiler ise boşalma refleksi üzerinde denetim sağlamayı öğrenememe olasılığı artar. Cinsel deneyimi yetersiz erkeklerde erken boşalma sıklığı % 60’ları bulmaktadır. Ama düzenli cinsel deneyimi olan erkeklerde bu oran yarıya inmektedir.

Bazen prostatit (prostat iltihabı) gibi nedenlerden veya genital bölgeye geçirilen ameliyatlardan sonra da ortaya çıkabilir.

Erken boşalma sorununda eş tutumu;

Bir erkeğin yaklaşık 1 dakika gibi kısa sürelerde boşalması eşinin uyarılması için veya tatmin olması için yeterli değildir.

Eşin tutumu önemli rol oynamaktadır. Eşin aşağılayıcı, azarlayıcı, reddedici tavırları erkeğin performans anksiyetesini artırmakta bu durum da sorunun daha çok artmasına neden olmaktadır. Eşin anlayışlı ve tedaviye yönlendirici tavrı erkeğe yardım etmektedir.

Eşi erken boşalan kadınlar daha çok kendileri tedavi ve doktor araştırmasına girişirler. Çift olarak başlanan tedavilerde de başarı şansı daha yüksektir.

Erken boşalma tedavisinde yanlış uygulamalar;

Boşalma süresini uzatmak için geciktirici sprey ya da krem, prezervatif, alkol, ilaç kullanımı ile erken boşalma sorunu ortadan kalkmaz. Bunların hepsi boşalma kontrolünü sağlamak yerine cinsel zevki azaltırlar, uyarılmayı geciktirirler ve uyarılma belli bir düzeye ulaştığında boşalma yine denetimsiz olarak olur. Cinsel uyarıyı azaltmak için cinsel birleşme sırasında başka şeyler düşünme, kendi canını yakma, cinsel ilişkiden önce mastürbasyon yapma da aynı sonuca varır.

Erken boşalma tedavisi;

Düzenli bir cinsel hayatı olmamış erkekde erken boşalma tanısı koymakta acele etmemek gerekir. Boşalma denetiminin öğrenilmesi için düzenli cinsel deneyim gerekir.

Erken boşalma sorunu olan erkeğin tedaviye eşiyle birlikte gelmesi tedavi başarısını artırmaktadır.

Boşalma refleksinin fizyolojisi, erken boşalmanın yapısı hakkında çift bilgilendirilir. Tedavinin hedefi olan boşalma denetimini kazanmak için, ne zaman boşalacağını zamanında farketmesi gerektiği, farkındalığı artırmak için penis duyumlarına odaklanması gerektiği anlatılır. Erken boşalmanın cinsel terapisinde mastürbasyon ödevleriyle başlayıp aşamalı olarak cinsel ilişkiye geçilen “dur-başlat” tekniği uygulanır. Bu tedavi yaklaşık 6-10 seans sürer.

İlgili Videolar

Exclusive Content

Be Part Of Our Exclusive Community

Become a Patron

STORE

merch

20% Off All Merch