Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) tanımlamasına göre cinsel şiddet; mağdurun rızası olmadan, baskı kullanarak ya da rızasının aranmayacağı durumlarda (uyutucu – uyuşturucu ilaç etkisi altında, zihinsel engelli, çocuk olmak gibi) herhangi bir cinsel hareket, girişim, cinsel içerikli sözler ile kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal zarar görmesidir. Çocuk söz konusuysa rızadan bahsedilemez

Cinsel şiddet kapsamına girenler;

 • Kadın bedenini ve cinselliğini aşağılayacak şekilde konuşmak
 • Teşhircilik yapmak, pornografik görüntüler izlemeye zorlamak
 • Sürekli takip ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da konuşmalarla rahatsız etmek
 • Onay almadan, çıplak ve cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli görüntüleri yaymak veya yaymakla tehdit etmek
 • Başka kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlamak
 • Seks işçiliğine zorlamak
 • Başka kişilerle cinsel ilişkiye girerken seyretmeye veya seyredilmeye zorlamak

Cinsel şiddetin formlarını tecavüz, cinsel saldırı ve pedofili olarak ayırabiliriz

Tecavüz; Kanuni onay olmadan vajinal ya da anal penetrasyon olarak tanımlanır, üçe ayrılır;

 • Evlilik içi tecavüz
 • Cinsel saldırıya bağlı tecavüz
 • Yabancı birisi tarafından tecavüz

Evlilik içi tecavüz sıklığı %10-50 arasındadır (Smith ve ark. 2006)

Cinsel şiddetin %84’ü cinsel saldırıya bağlı görülmektedir. Tecavüzcü sıklıkla;

 • Bir aile üyesi
 • Arkadaş
 • İş arkadaşı
 • Bilinen yakın bir kişi olabilir

Yabancı bir kişi tarafından tecavüzün daha seyrek olduğu görülmekte

Cinsel saldırı;

Tecavüz dışındaki diğer tüm eylemler; cinsel dokunuşlar, sürtünme, öpme, oral seks (failin kurbana yaptığı ya da fail tarafından kurbana yaptırılan) cinsel saldırı olarak tanımlanmaktadır.

Bireyin fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne yönelik en ağır suçlardan biri olan cinsel saldırı cinsel bir eylem değil cinselliğin sadece araç olarak kullanıldığı bir şiddet suçudur (Bullock ve ark. 2011)

Cinsel saldırı oranları;

Kadınların %25’i yaşamları boyunca tecavüze uğramakta

%44 kadına tecavüze kalkışılmakta

%22’sinde cinsel saldırı bildirilmiş

Buna rağmen birçok fail serbest (Campbell ve ark. 2005)

Cinsel taciz;

Cinsel içerikli sözler, tavırlar, laf atmalar, ısrarcı bakışlar veya sarkıntılık gibi kadınları cinsel yönden rahatsız eden davranışların hepsi cinsel tacizdir.

İlgili Videolar

Exclusive Content

Be Part Of Our Exclusive Community

Become a Patron

STORE

merch

20% Off All Merch