Depresyondaki kişinin genel olarak ilgileri azalmış, istek ve motivasyonu kaybolmuştur, depresyondaki kişi anhedoniktir, dolayısıyla cinselliğe karşı da ilgi ve isteği azalmıştır ve zevk alamaz.

Depresyon sertleşme bozukluğuna çeşitli şekillerde yol açabilir.

Öncelikle sertleşme bozukluğu depresyonun yarattığı kırılganlık, hassasiyet, kendine güvensizliğe ikincil gelişebilir.

İkinci olarak depreyonun birincil bulgularından biri ilgi ve istek kaybıdır, cinsel istek azlığı ve buna ikincil gelişen sertleşme bozukluğu depresyonun bir bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Bazı depresyon hastalarında gece sertleşmeleri kaybolmaktadır, bu durum da depresyonun sertleşmenin nörofizyolojisini etkilediğini göstermektedir .

Üçüncü olarak hem sertleşme bozukluğu hem de depresyon genel bir tıbbi duruma bağlı olarak gelişebilir. Örnek olarak diabet, hipertansiyon, bazı endokrin ve nörolojik hastalıklar hem depresyonun hem sertleşme bozukluğunun gelişimine zemin hazırlayabilirler .

Dördüncü olarak depresyonun tıbbi tedavisinin yan etkisi olarak sertleşme bozukluğu ortaya çıkabilir.

Sanchez ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya göre 50 yaş üzerindeki erkeklerde sertleşme bozukluğu oranının %63.9’a çıktığı ve bu kişilerde vasküler (damarsal) hastalıklarla birlikte depresyononun da sık görüldüğü bildirilmektedir.

Bağımlı depresif erkeklerde eşlerinin tatmin olması kendi hazlarından daha önemlidir ve önemli bir yük oluşturabilir. Özellikle cinsel sorunu ya da çeşitli zorlukları olan bir eşle birlikte olan bağımlı depresif erkeklerde yetersizlik ve başarısızlık korkularına ikincil olarak cinsel sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

İlgili Videolar

Exclusive Content

Be Part Of Our Exclusive Community

Become a Patron

STORE

merch

20% Off All Merch